Herroepen en retourneren

 

  1. Heeft u een pakket ontvangen en wilt u dit retourneren? U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het goed in bezit heeft gekregen de overeenkomst te herroepen, mits u de producten niet geopend heeft en een bewijs van aankoop kan overhandigen (zoals de factuur). Onze producten worden namelijk om hygiënische en gezondheidsredenen verzegeld verzonden. Indien de verzegel verbroken is, kunt u dit niet meer retourneren en vervalt het recht van terugbetaling.
  2. Wij verzoeken u ons per e-mail de reden aan te geven waarom u het pakket wilt retourneren. U bent niet verplicht een reden te geven. Hierna kunt u het product met vermelding van uw bestelnummer aan ons retourneren. U kunt ook de producten zonder voorafgaande mededeling aan ons retourneren, voeg dan bij het pakket een verklaring waaruit de herroeping blijkt (bijvoorbeeld door het Europese modelformulier voor herroeping ingevuld mee te zenden). U kunt het Europees modelforumulier voor herroeping hier vinden: Modelformulier herroepingsrecht
    U bent zelf verantwoordelijk voor het retour sturen. Wij raden u aan goed uw kopie verzendbewijs te bewaren en het track&trace nummer. Wij zijn niet verantwoordelijk wanneer het pakket niet bij ons aankomt.
  3. U kunt het pakket retour sturen naar: Bjorn Laarman noten en zuidvruchten, 5043JM, Tilburg.
  4. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 
  5. De gemaakte retour kosten zijn voor uw eigen rekening. 
  6. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  7. Na herroeping betalen wij het aankoopbedrag inclusief verzendkosten uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terug. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.